Men hør da!

Evnen til å formidle budskap gjennom kunstneriske uttrykk trenger øvelse. Det er derfor viktig at barn og unge får arenaer for øving, der de kan utvikle sitt særpreg, skriver Rhiannon Edwards, Ingrid Kindem og Lin Marie Holvik.