Lokalt kunstprosjekt ga økt respekt for lyd

Kunstneren Hilde Aagaard fra Lillehammer har i liten grad jobbet med lyd i sine tidligere prosjekter, men etter å ha laget lydinstallasjonen “Lyden av tåke” endret det seg.

Lydlig samtidsbredde

Lydkunst og performance var valgt som et hovedtema på Nordiske Musikkdager i København. Det beste var godt, men festivalen var for tolerant overfor uforpliktende prosjekter.