Komponistforeningen utvider likestillingsmandat

For å tydeliggjøre at likestillingsarbeidet også inkluderer mangfold vedtok styret i Norsk Komponistforening nylig at foreningens ombud på feltet skal hete Komponistforeningens likestillings- og mangfoldsombud.