Musikklærer Tina Johnsgaard har utviklet digital kommunikasjonsplattform for musikklærer og elev

Appen Practice Presto skal bidra til en enklere hverdag for lærere, og gi elevene mer inspirasjon.