Fortsatt vekst for musikkbransjen

Rapporten Kunst i tall 2016 viser en omsetningsøkning på 12 prosent fra året før.