Kulturpris til Sølvguttene

Guttekoret har sunget julen inn i mange år. Nå får Sølvguttene Oslo bys kulturpris for sin innsats for landets og byens kulturliv.