– Hvert år synger Sølvguttene i rådhuset lille julaften, nå skal de selv hedres i samme bygg, sier leder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll. (Foto: Elisabeth Wathne)

Kulturpris til Sølvguttene

Guttekoret har sunget julen inn i mange år. Nå får Sølvguttene Oslo bys kulturpris for sin innsats for landets og byens kulturliv.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Oslo bys kulturpris deles ut hvert år, og det er befolkningen i byen som foreslår kandidater til prisen. I år går prisene til KiGO – Kultur i Gamle Oslo, Det Andre Teatret, Oliver Lovrenski, Open House Oslo og Dagny Drage Kleiva.

Koret Sølvguttene ble stiftet av Torstein Grythe i 1940, og har årlig over 150 opptredener, både nasjonalt og internasjonalt. Koret ledes i dag av Fredrik Otterstad og Frikk Heide-Steen.

– Sølvguttene er så nært man kommer en nasjonalskatt! sier ordfører Anne Lindboe. – Jeg er stolt av å kunne fortelle at de får den høythengende Oslo bys kulturpris. De er i godt selskap, sammen med Oslo-Filharmonien, Øyafestivalen, Lillebjørn Nilsen, Wenche Foss og Leif Juster for å nevne noen av de mange kulturinstitusjonene som har mottatt prisen.

«Sølvguttene synger julen inn» på NRK er for mange en fast tradisjon hver julaften. Nå får koret kulturprisen for sin innsats for landets og byens kulturliv over mange år, som det heter i begrunnelsen: «Med sin omfattende virksomhet har koret både etablert folkekjære tradisjoner som svært mange har et forhold til, samtidig som de fremfører kormusikk på høyt kunstnerisk nivå.»

Sølvguttene selv er stolte og glade over å motta kulturprisen:
– Prisen er en stor motivasjon for å videreføre de tradisjonene og verdiene koret står for – og ikke minst fortsette å fremføre musikk for hele Oslos befolkning. Sølvguttene er en tilnærmet gratis fritidsaktivitet for gutter fra hele byen, og driftes uten nevneverdig økonomisk støtte fra det offentlige. I dag er koret større enn noensinne, både i antall sangere og oppdrag! Vi er stolte over byen vi tilhører, og håper og tror at innbyggerne i Oslo skal få høre guttenes klokkeklare toner i minst 85 år til, sier Frikk Heide-Steen, daglig leder og dirigent.

KiGO – Kultur i Gamle Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å skape fellesskap og inkludering for barn og unge, med sitt brede tilbud av gratis kulturaktiviteter i bydelen.

Fra oppstarten i 2012 med barnekoret Crescendo har tilbudet av aktiviteter gradvis økt, og omfatter i dag gitarundervisning, teaterkurs, kunstkurs, flere kor, med mer.

Med slagordet «Vi bekjemper utenforskap med fellesskap» har KiGO et omfattende gratis og lavterskel-tilbud, som engasjerer over 400 barn gjennom over 15 000 årlige aktivitetstimer. Ut fra antall forslag KiGO fikk fra publikum som er bosatt eller jobber i bydelen, er det tydelig at de er merkbare i lokalmiljøet, heter det i begrunnelsen for prisen.

«Vi bekjemper utenforskap med fellesskap» er KiGO – Kultur i Gamle Oslos slagord. Kulturaktøren har et omfattende gratis og lavterskel-tilbud til barn og unge i bydelen. (Foto: C. Haukeli)

Oslo bys kunstnerpriser tildeles også disse kunstnerne og aktørene:

  • Det Andre Teatret får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å gi byen et nytt tilskudd til scenekunstfeltet og for å underholde og overraske publikum gjennom teatersport og improvisasjonsteater.
  • Oliver Lovrenski får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å formidle en autentisk, stilsikker og viktig historie om ungdommer i dagens Oslo.
  • Open House Oslo får Oslo bys kunstnerpris for sin innsats med å vise frem og fremme interesse for arkitektur som finnes i Oslo og omegn. Gjennom sin festival tilbyr de en arena hvor innbyggerne kan dele arkitekturopplevelser og forstå stedenes historie og kontekst.
  • Dagny Drage Kleiva får Oslo bys kunstnerpris for sitt arbeid med scenografien i teateroppsetningen av Døden på Oslo S. De sceniske virkemidlene gir liv til en fortelling som svært mange har et forhold til, og som har bidratt til å lokke et nytt publikum til teaterscenen.

Kunstnerprisene deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene har vært delt ut siden 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Prisene deles ut i Oslo rådhus 21. mars, ved ordfører Anne Lindboe og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.