Hvordan inkludere flere – to musikkprosjekt får støtte til designhjelp

Bodø-arrangører og et nyskapende strømmeselskap med ideer født i pandemien får designstøtte.