RiksTV og TONO i historisk forlik

Enige om erstatningssum på 100,5 millioner kroner etter at TONO vant i Høyesterett. Striden handlet om manglende klarering av musikkrettigheter.

TONO tilkjent 7,3 millioner i saksomkostninger etter Høyesterett-dommen mot Riks TV

Vil følge opp dommen med et større, potensielt tresifret millionkrav til Riks TV.