Kulturdepartementet gir meir i tilskot

Det blir både meir penger til gåveforsterking og regionale kulturbygg.

Åtte nye millionar til gåveforsterking

Auken gjer rom for ytterlegare forsterking av 19 gåver i 2017, skriv regjeringa.