Skoler blir kulturhus

Mange av Oslos bydeler mangler fungerende kulturhus. Nye forskrifter skal gjøre skoler mer egnede til også være kulturarena.