Når BBCs klassiskmagasin oppsummerer de største norske sopranene

Norske kvinnelige sangere kan å synge Wagner, da.