Eksperimentell praksis – eksperimentell vurdering?

Hvordan forholder man seg til kunstneriske uttrykk som man kanskje ennå ikke har begreper for å beskrive? Det spør cellist og postdoktor ved Norges musikkhøgskole Tanja Orning i Kulturrådets essayserie om kvalitet.