Dronningens Operaakademi skal forberede sangere til å møte og mestre operaindustrien: – Det er livet det handler om

Dronning Sonja Sangkonkurranse har satt i gang et nytt faglig utviklingstilbud, rettet mot sangstudenter i Norge.