Intellect of Sound Symposium: Konserter, foredrag og workshops om musikk og teknologi

Det internasjonale symposiet skjer denne uken, og tar for seg forholdet mellom det å skape musikk, det å framføre musikk og musikkteknologi.

Griegakademiet har fått ny førsteamanuensis i komposisjon

Dániel Péter Biró er tilsatt ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.