Samlingen, konferansen og utforskningsplassen Intellect of Sound Symposium arrangeres i Bergen denne uken, torsdag 23. til lørdag 25. juni. (Foto: Panos Aprahamian)

Intellect of Sound Symposium: Konserter, foredrag og workshops om musikk og teknologi

Det internasjonale symposiet skjer denne uken, og tar for seg forholdet mellom det å skape musikk, det å framføre musikk og musikkteknologi.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Intellect of Sound Symposium arrangeres av Griegakademiet i Bergen denne uka, fra 23. til 25. juni. 

– Symposiet presenterer konserter, kollokvier, intervjuer, foredrag og workshops for studenter så vel som for et større publikum, og er en viktig begivenhet i Norge, sier prosjektleder, komponist og professor ved akademiet, Dániel Péter Biró.    

Dániel Péter Biró (Foto: Linda Sheldon)

Symposiet tar for seg forholdet mellom det å skape musikk, det å framføre musikk og musikkteknologi: – Intellect of Sound Symposium vil undersøke skjæringspunktet mellom tradisjonelle former for musikkskaping og fremføring av musikken, assistert av musikkteknologi, utdyper Biró til Ballade. 

If a composer composes a piece of music yet no one ever hears it, is it music? Maria Mjaaland Sele, A Philosophical Dialogue About Music

Symposiet er del av hans «Sounding Philosophy»-prosjekt, som igjen er del av det norske programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid, som Ballade skrev en utfyllende artikkel om tidligere denne uka.

The Intellect of Sound Symposium har flere målsettinger, leser vi på hjemmesidene til Norges musikkhøgskole, som symposiet er knyttet til gjennom CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

Et mål handler om å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utøvende musikkutdanning, et annet om å øke studentenes muligheter til å lære og utøve et variert repertoar innen samtidsmusikk med teknologi fra hele verden. I tillegg er det en målsetting om å presentere resultatene av samarbeidet til lokalmiljøet gjennom konserter, seminarer og et nettsted. Symposiet søker også å involvere befolkningen i en åpen utveksling av ideer om komposisjon og refleksjon, plassen og meningen med ny musikk i en tidsalder med globalisert estetikk og teknologisk innovasjon.

– Mange av de inviterte komponistene har integrert tradisjonelle former for musikkproduksjon i et teknologibasert komposisjonsrammeverk, fortsetter Biró, og gir oss en utdypende gjennomgang av deler av programmet:
– Sanger og komponist Marta Gentilucci har sett på å anvende beregningsmetoder av stemmen innenfor et utvidet teknologisk rammeverk. Komponist Samir Odeh–Tamimi integrerer elementer av palestinsk rituell sang med elektroniske prosesser i verkene sine mens komponist, professor og musiker Örjan Sandred har utforsket forholdet mellom musikeres kroppsbevegelser fanget på video, komposisjonen og kunstig intelligens.

Hele symposiet har gratis adgang. Se KMD Bergens hjemmesider for mer info og fullt program.

 

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.