Björks dirigent vert ny kunstnarisk leiar i BIT20 Ensemble – og vel seg Bergen som bustad

Bjarni Frímann Bjarnason flyttar til Bergen når han skal leie BIT20 Ensemble. – Det første eg vil gjera i stillinga er å lytta til kva folk har lyst til å gjera, seier islendingen.