Norsk-nederlandsk rettighetskrangel når Høyesterett

Har en musiker og komponist som leverer egeninnspilte bidrag til produksjoner krav på produsentrettigheter?