Haydn for første gang på nynorsk

For første gang i historien framføres Haydns storverk Årstidene på nynorsk.