Sterkere arrangører gir et sterkere kulturliv

Et viktig mål i kulturpolitikken er å bringe kunst og kultur ut til folk over hele landet. Det kan oppnås ved å styrke lokale arrangører der folk bor.