Norsk Musikkråd og TONO forhandler videre

Målet er å få på plass en langsiktig rammeavtale for såkalte grasrotarrangører fra 2019.

Konferanseprogrammet for arrangører under Trondheim Calling 2016 er klart

Arrangørfeltet er en av fire fagsøyler under musikkonferansen.