Viser fram forbilder i musikk og teknologi

Kvinnenettverk er «in» i norsk musikk. Også i den elektroniske kunst-, tech- og akustikkleiren.