Carl Ninian Wika fra Mosjøen ny president i verdensføderasjonen for amatørorkestre

Tidligere styreleder i De unges orkesterforbund med internasjonalt lederverv.