Disse er nominert til Eksportprisen

Seks nominasjoner til Spellemann og Music Norways eksportpris for 2016.