Fomling og dressur i Ur og Ø

Ultimafestivalen siste helg bød på to musikkteatrale ytterpunkter. Det ene ønsket å lykkes, det andre ikke — men resultatet ble motsatt, skriver Mette Kaaby.