Musikk på alle arenaer

Rytmisk musikk stjeler mye av oppmerksomheten i norske kulturhus etter den store kulturhusboomen. Det viser rapporten «Arena, kunst og sted».

Musikk representert i flest kulturhus

Ny rapport for Kulturrådet om hva som skjer i kulturhusene viser høyt aktivitetsnivå og samarbeid mellom nye og gamle hus.