Kulturdepartementet gir meir i tilskot

Det blir både meir penger til gåveforsterking og regionale kulturbygg.