Hvordan bevare kirkens musikkarv?

Kirkemusikkstudiet på Norges musikkhøgskole (NMH) har ledige plasser og kirken har ledige kirkemusikkstillinger. I denne artikkelen stiller skolen selv spørsmål om hva som skal til for å øke rekrutteringen.