Knut Olav Åmås ny styrleder i Det Norske Solistkor

Åmås tar over etter Jan Erik Knarbakk som har vært i korets styre i 14 år, de siste ti som styreleder.