MFO har regulert opp alle anbefalte minstesatser

Satsene har virkning fra 1. april 2018.