Rural Tapes: Eit rikt, indre liv, heimedyrka i Grimstad

Men med internasjonale venner frå Dream Syndicate og R.E.M. Musikk du kan oppleve djupare og djupare for kvar gjennomlytting.