Music Norways med nytt tilskudd til låtskriversamlinger

Tilskuddet blir en fast ordning under Stikk.no, og vil har fire søknadsfrister i året.

– Departementene må gjøre mer enn å lage fester sammen

Mener Music Norway, som ikke forstår hvordan Kulturdepartementet kan hevde at det satses på eksport, samtidig som Utenriksdepartementet halverer tilskuddet.

Disse får reisetilskudd fra Music Norway

Nesten 1,8 millioner kroner ble fordelt på 106 søknader.