Disse får støtte fra Fond for lyd og bilde

Fondet har delt ut midler til ordninger for blant annet prosjektstøtte og til markedsføring av musikkutgivelser.

Produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå er fordelt

21 ensembler ble tildelt støtte.