Teller ikke orkestermusikerne i Gramo?

Årsmøtet i Gramo stemte ned et forslag fra Creo om kollektive vederlagsmidler til musikerne i de store ensemblene. – Det gjør meg både trist og bekymret, skriver forbundsleder Hans Ole Rian.