Anbefaler musikksatsing etter modell av Teater Innlandet

Telemarksforskning har en klar favoritt etter å ha sett på hvordan Hedmark og Oppland fylkeskommune sammen kan organisere musikkfeltet.