TONOs konsertinntekter øker

Og hadde det ikke vært for en tilbakebetaling ville onlineinntektene vært 29 millioner høyere.