Fem nye år for Senter for fremragende utdanning på Musikkhøgskolen

Beslutningen er tatt av Nokut etter evaluering.