– Det er ikke ulogisk at vi skjeler til det Creo har gjort

Etter at MFO byttet navn til Creo vil nettstedet Musikkultur se på om de må gjøre endringer for å speile medlemsmassen bedre.