Musikkhøgskolen kutter, andre utdanninger følger etter

Torsdag 9. mars vedtar Norges musikkhøgskole (NMH) omfattende kostnadskutt, særlig i lønnsdelen av budsjettet. Andre norske musikkutdanninger regner med kutt på opp mot 10 prosent.