Politisk kraftstykke

Båndene musikerne mellom gjorde samarbeidet mellom Friensemblet og fløytisten Naïssam Jalal til en sterk protest, mener Embret Rognerød.