Nye retningslinjer for publiseringsstøtte

Kulturrådet har revidert ordningen. Nye regler gjelder fra 2018.