Hvordan kan kreativ næring generelt og kultursektoren spesielt bidra mer i det grønne (ord)skiftet vi står midt oppe i?

Spør Anne-Britt Gran, ved BI:CCI

Miniøya innfører forbud mot ballonger

Forbudet er en del av festivalens miljøsatsing.

Store arrangementer, større miljøansvar

Mange arrangementer innen kultur og idrett genererer betydelig miljøskadelig avfall og giftige utslipp. Bransjen kan endre på dette med enkle grep, skriver Ståle Sørensen og Herman Ekle Lund i Miljøpartiet de Grønne.