Norsk Musikforlag kjøper MajorForlaget

Overdragelsen gjelder fra 1. januar 2016.