Landsfestivalen for kor: Lykken er å være i korbobla

Landsfestivalen for kor er en stor folkefest for korglade mennesker, og ble nylig avholdt i Trondheim. Claudia Bätcke rapporterer fra den for Ballade – med betraktninger over sangskatten som kan gå tapt, identitet og møter mellom kulturer.