Kontroll i kaoset

”LyDoku” operer i en form som grenser mellom improvisasjon, undervisning og konsert. Det fungerer best når utøverne bryr seg mer om musikken og litt mindre om elevene, skriver Mari Paus.