– Ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg»

Sier manager Lars Hustoft, som ønsker en styrking av rekrutteringen for barn og unge som vil noe.