«Jeg forsker over meg selv.»

Hvordan kan kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid unngå (språklige) fallgruver?