6, 2 milloner Kulturspire-kroner fra Kulturdepartementet er fordelt

Midlene ble utlyst blant Norsk Kulturhusnettverks medlemmer.