Martha Møkkelgjerd ny daglig leder for Kulturhuset Østre

Møklegjerd begynner i stillingen 15. juni i år.