Kristine Hansen jakter på urlydene

Slagverkeren gjør feltarbeid på Finnmarksvidda, lager egne instrumenter og dykker ned i samisk kultur. Målet er å lyd-identifisere Nord-Norge.